Ett korrekt informationsunderlag

Läs mer

När ett hus byggs, förändras, renoveras, hyrs ut, nyttjas eller säljs så behövs ett korrekt underlag med rätt dokumentation av byggnaden. Detta ger en helhetsbild över den byggda miljön och kan på så sätt bidra till att undvika fel i framtida användning och förändringar. Vi ser till att ritningar, dokument och byggnadsinformationsmodeller är korrekta och aktuella.

 • Digitalisering – Vi skannar alla era ritningar till önskat format (ex. PDF/A)
 • Konvertering – Vi överför ritningarna till CAD/BIM-modeller
 • Besiktning – Vi besiktar och kontrollmäter dina lokaler på plats
 • Aktualisering – Vi justerar ritningarna efter verkligheten och kan även i fortsättningen hjälpa till att hålla dem ajour när ändringar sker
 • Areamätning – Vi mäter och ritar upp areor
 • Visualisering – Vi erbjuder visualisering på olika nivåer, allt från enklare skissvisualiseringar till fotorealistiska bilder.
 • Materialbestämning – Vi har ett unikt beräkningsverktyg för miljöbelastning, Anavitor. Läs mer på www.anavitor.se
 • Strukturering – Vi hjälper er med att strukturera dokument och ritningar så att ni enklare kan hitta rätt information
Telefon: 036-306050
E-post: info@informationsbyggarna.se
Klicka för att stänga

Länken mellan beställare och leverantör

Läs mer

I ett byggprojekt är det mycket viktigt att anvisningar följs och att beställaren får korrekt information i rätt skede från byggprojektet. Vi kontrollerar att beställarens manualer och anvisningar följs och vi ger stöd till informationshanteringen i projektet. Digital projektering förutsätter att det finns tydliga regler för hur information struktureras, kommuniceras och lagras. Följs inte detta ökar risken betydligt för ökade kostnader, kvalitetsbrister och merarbete senare i förvaltningsskedet. Kunden får även hjälp med att skapa och implementera anvisningar och sedan kommunicera ut anvisningarna till konsulter.

Exempel på uppgifter för informationssamordnaren kan vara:
 • Leda och samordna arbetet med informationsleveranser
 • Distribuera mallar inom projektet
 • Ansvara för att beställarens krav efterföljs
 • Kalla till och hålla i samordningsmöten
 • Dokumentera avsteg från beställarens manualer och anvisningar
 • Hålla i utbildningar för projektdeltagare
 • Vara ett stöd för projektet i tekniska frågor
 • Att upprätta manualer och ställa krav på informationsleveranser.
Som Arkivansvarig har vi fullständig koll på era ritningar. Vi ansvarar för in och utcheckningen, kontrollerar om era ritningar är uppdaterade och korrekta samt att de följer Svensk Standard och era krav. Informationssamordning kan ingå så att dokumentation från byggprojekt blir korrekt.

Telefon: 036-306050
E-post: info@informationsbyggarna.se
Klicka för att stänga

Det moderna miljöberäkningsprogrammet

Läs mer

Vi har tagit fram ett helt unikt miljöberäkningskoncept för bygg- och fastighetsprojekt, Anavitor. Från en BIM-modell görs en påverkansberäkning baserat på alla nyttjade resurser under ett byggnadsverks livslängd. Med vår kunskap om resursernas miljödata beräknas en LCA som ger den totala miljöbelastningen för inbyggnad, underhåll, drift och rivning. Med andra ord får ni svar på hur just ert projekt påverkar miljön!

Utförande:
 • Beräkningar
 • Sammanställer Material/Kemiskt innehåll
 • Miljöklassning
 • LCA/LCC för hela livscykeln
 • Rivning- och avfallsplaner
 • Integration av Anavitor som en del av LCA-utbildningen på KTH/JTH
Läs mer här: www.anavitor.se

Telefon: 036-306050
E-post: info@informationsbyggarna.se
Klicka för att stänga

Fler tjänster


Läs mer
 • Systemutveckling/Automation – ofta finns det sätt att förenkla det löpande arbetet i företaget och att automatisera återkommande moment. Vi går igenom era rutiner och tar fram makron och enklare applikationer – inom CAD eller andra system – som hjälper er att lägga arbetstiden på viktiga saker. Vi utvecklar även programvara och system, databaser och kan hjälpa till med förstudier, analyser och kravspecifikationer. Vi utvecklar främst i Microsofts .NET-miljö, och är skickliga inom webbutveckling, webb- och mobila tjänster, SQL, XML/XSD och XML-transformeringar.
 • Fi2xml - Vi har Sveriges främsta experter på fi2xml och har i flera år bidragit till utveckling och tillämpning av formatet. Vi utvecklar plattformen Fi2Express som är en samling programmeringskomponenter som flyttar hanteringen av fi2xml-meddelanden från xml till en lätthanterlig objektmodell.
 • Fi2xml-exportverktyg - IBfi2xmlExporter är ett verktyg utvecklat av Informationsbyggarna AB för att användarna av olika CAD-system på ett enkelt och standardiserat sätt kunna skapa ett korrekt fastighetsmeddelande direkt ifrån ritningen.
 • Visualisering - Vi erbjuder visualisering på olika nivåer, allt från enklare skissvisualiseringar till fotorealistiska bilder.
 • Digitala driftpärmar - Vi skapar digitala driftpärmar som är organiserade på samma sätt som papperspärmen och dessutom är ännu enklare att uppdatera och söka i. Digitala driftpärmar sparar utrymme, tid och pengar
 • Utbildning - Våra konsulter utför utbildningar åt Tekniska Högskolan i Jönköping i AutoCAD Architecture, Revit Architecture, ArchiCAD samt undervisar även i ritningsläsning. Vi erbjuder skräddarsydd utbildning i praktiskt hantering av fastighetsinformation.
Telefon: 036-306050
E-post: info@informationsbyggarna.se
Klicka för att stänga