SKANSKA använder vårt system Anavitor för att beräkna klimat- och miljöpåverkan i sina byggprojekt. Vi utför löpande justeringar o databaser och ger support.
Vi ritar upp cirka 3 miljoner kvadratmeter av Fortifikationsverkets byggnader och levererar areor enligt Svensk Standard.
Vi har ansvaret för Skandia Fastigheters dokument- och ritningsarkiv och utvecklar digitala anvisningar, så att rätt information levereras från byggprojekt. Vi mäter även upp och levererar areor enligt Svensk Standard.
Eftersom vår expertis innefattar BIM-teknik, är vi engagerade i BIM Alliance och utför projekt som på olika sätt driver BIM- och fastighetsbranschen framåt.
Vi är informationssamordnare i Region Skåne, vilket innebär att vi ser till att den digitala information som skapas i byggprojekten följer de krav som regionen har.
Vi har sedan början av 2000-talet undervisats i ritteknik på JTH. De programvaror som används är AutoCAD Architecture, ArchiCAD och Revit Architecture.