Våra anställda

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom områdena Miljö, CAD/BIM, Fastighetsinformation och IT. Vi utför era uppdrag med kvalitet och noggrannhet som ledord. Vår styrka ligger i kombinationen av våra verksamhetsområden.

Korrekt information, i rätt skede, till rätt ändamål - INFORMATIONSBYGGARNA.

Jönköping

Telefon: 036-306050
E-post: info@informationsbyggarna.se

Jan-Mikael Kristiansson, VD

Huvudområde: CAD och BIM

Expert på CAD- och BIM-teknik. Arbetar med de största systemen inom bygg, AutoCAD, Revit och ArchiCAD. Utbildar i ritteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping. Mikael hjälper kunder med anvisningar för digital projektering och arbetar som informationssamordnare

E-post: mk@informationsbyggarna.se
Telefon: 036-306051

Malmö

Telefon: 0413-69595
E-post: info@informationsbyggarna.se

Jan-Anders Jönsson, ägare och seniorkonsult

Huvudområde: Miljöberäkningar, branscharbete och IT-tjänster

Civilingenjör väg och vatten. IT-konsult med 30 års erfarenhet av IT för bygg- och fastighet. Jan-Anders har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet utvecklat miljöberäkningssystemet Anavitor. Jan-Anders har även varit drivande i utvecklingen av kalkylöverföringsformatet sbXML och ägnar mycket tid åt branscharbete.

E-post: jaj@informationsbyggarna.se
Telefon: 0413-66395

Krister Kristiansson

Huvudområde: CAD och BIM

Teknikkonsult med djupa kunskaper inom CAD- och BIM-teknik, ritningsaktualisering och areamätning av byggnader. Utbildar i Revit och AutoCAD vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetar som arkivansvarig för stora fastighetsförvaltare.

E-post: kk@informationsbyggarna.se
Telefon: 036-306052

Daniel Petersson

Huvudområde: Miljöberäkningar

Arbetar med miljöberäkningar och har bakgrund inom bygg och byggvaruhandeln. Daniel har stora kunskaper om byggmaterial och konstruktioner.

E-post: dp@informationsbyggarna.se
Telefon: 0413-66393

Fredrik Greén

Huvudområde: fi2xml och IT-tjänster

Teknikkonsult som är expert på automatiseringsprocesser och databehandling. Specialområden är dokumenthantering, databashantering och migreringar. Jag ansvarar för fi2xml-support samt utveckling av vårt fi2xml-exportverktyg.

E-post: fg@informationsbyggarna.se
Telefon: 036-306053

Emil Schönberg

Huvudområde: Anavitor och IT-tjänster

Civilingenjör med mångårig erfarenhet av systemutveckling i Windows, mobil och webb-miljö. Emil har utvecklat dokument- hanteringssystem och arbetar nu främst med utveckling av miljöberäknings-programmet Anavitor och fi2xml.

E-post: es@informationsbyggarna.se
Telefon: 036-306054

Erika Rosenlöf

Huvudområde: CAD och BIM

Byggnadsingenjör med kunskaper inom CAD- och BIM-teknik. Arbetar med informationssamordning i byggprojekt samt aktualisering av modeller och ritningar. Använder främst programmen AutoCAD, Revit och Solibri Model Checker. Erika har även kunskaper inom pedagogik och kommunikation.

E-post: er@informationsbyggarna.se
Telefon: 036-306056

Alexander Uggla

Huvudområde: CAD och BIM

Byggnadsingenjör som arbetar med projekt som aktualisering av ritningar och informationssamordning i byggprojekt.

E-post: au@informationsbyggarna.se
Telefon: 036-306058